Čo je Toastmasters

Sme klubom - neziskovou vzdelávacou organizáciou a naším cieľom je poskytnúť členom priestor a vhodné prostredie, v ktorom môžu rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné zručnosti. Ponúkame overenú a zábavnú (!) formu tréningu rečníckych a vodcovských zručností.

Sme členmi medzinárodnej organizácie Toastmasters International, ktorá od svojho skromného vzniku v roku 1924 dodnes vzrástla na viac než 16 000 klubov s približne 260 000 členmi v 142 krajinách sveta.

Naše stretnutia sa konajú pre približne 20 účastníkov, ktorí sa pravidelne stretávajú na dohodnutom mieste približne na 2 hodiny. Každé stretnutie sa dá opísať ako malá konferencia, vedená moderátorom, na ktorej vystupujú členovia v úlohách rečníkov. Každý z rečníkov má pridelenú úlohu, či už sa jedná o prednes, prezentáciu alebo hodnotenie niektorého z predchádzajúcich rečníkov.

Naša organizácia nemá trénerov ani inštruktorov, ich miesto nahrádzajú radoví členovia, ktorí hovoria o tom, ako na nich pôsobilo vystúpenie daného rečníka. Snažia sa vyzdvihnúť jeho kvality a zároveň mu ukážu cestu smerom k zlepšeniu.

Hovorí sa, že dobrí komunikátori sú dobrými lídrami. Medzi členmi Toastmasters nájdete politikov, úspešných podnikateľov i významných vedcov.