2% pre Toastmasters

Slovenskí Toastmasters je nadšená nezisková organizácia oddaná pomáhaniu jednotlivcom v získavaní a zlepšovaní ich komunikačných a vodcovských schopností. Sme súčasťou neziskovovej vzdelávacej organizácie Toastmasters International (http://www.toastmasters.org) a ťažíme zo vzdelávacích materiálov vytvorených a overených viac ako 85 rokmi skúseností a miliónmi jednotlivcov, ktorí mali možnosť zažiť prostredie dôvery a osobného rastu.

Ak ste sa ešte nerozhodli, komu venujete svoje 2% z daní, zvážte prosím Slovenskí Toastmasters ako možného kandidáta. Ak sa chcete dozvedieť, čo robíme a ako spoločnosť a jednotlivci ťažia z našej aktivity, radi vás privítame na niektorom z našich pravidelných stretnutí.

V každý párny štvrtok a v každý nepárny týždeň v stredu nás môžete vidieť ako plníme rôzne úlohy a učíme sa.

 

Kroky k venovaniu vašich 2% z daní

JEDNOTLIVCI

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. (tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2015)
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. (tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane)
  3. Najneskôr do 30. apríla. 2016 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. 

ORGANIZÁCIE

Vaše daňové tlačivá obsahujú miesto na vpísanie informácií o príjemcovi 2% z vasich daní. Napíšte tam, prosím, naše údaje...

Obchodné meno: Slovenskí Toastmasters
IČO: 42418445
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Majerníkova  Číslo: 54
PSČ: 84105 Obec: Bratislava - Karlova Ves