Fotky z oslavy 5. výročia Toastmasters klubov na Slovensku

Dňa 3. júna 2013 sme oslávili založenie prvého klubu Toastmasters na Slovensku v príjemných priestoroch hotela Sheraton.

Zaspomínali sme si na začiatky každého z našich troch klubov a vyspovedali tých, ktorí stáli pri ich zrode. Myšlienka založenia klubu Toastmasters ich tak pohltila, že neváhali investovať svoj voľný čas do tejto neziskovej organizácie a tvrdo pracovali, aby na Slovensku vznikol priestor na osobný rozvoj.

Počas večera odzneli aj prezentácie významných členov zahraničných klubov Toastmasters z Budapešti a Viedne. Pozvanie prijal aj Anthony Achmat, skúsený rečník, víťaz celosvetovej rečníckej súťaže, ktorý nám porozprával o svojich prvých kontaktoch s Toastmasters a najmä, ako veľmi Toastmasters ovplyvnil jeho život.

V závere večera sme ocenili všetky naše úspechy za posledný rok a privítali sme na pódiu aj nové vedenie klubov. Jeho členovia budú rozvíjať myšlienku tvorby pozitívneho a podporného prostredia pre zlepšovanie komunikačných a líderských zručností ďalej tak, aby kluby neustále rástli ako po kvalitatívnej, tak aj po kvantitatívnej stránke.

Prajem preto naším klubom všetko najlepšie, veľa zanietených rečníkov a tvorbu inšpiratívneho prostredia pre všetkých členov aj hostí na stretnutiach.

 

Janka Šmotláková

VP PR