Prezident

Ako prezident si zodpovedný za vytváranie podporného prostredia klubu, ktoré členovia potrebujú, aby dosiahli ciele svojho vlastného rozvoja, aby získali čo najviac zo vzdelávacieho programu Toastmasters a aby si klub dokázal udržať existujúcich a zároveň získavať nových členov.

Čítať ďalej...

Viceprezident pre vzdelávanie

Viceprezident pre vzdelávanie je zodpovedný za úspešný chod stretnutí klubu, aby každý z členov dostal príležitosť dosiahnuť svoje vzdelávacie ciele. Je to po prezidentovi najvyšší hodnostár klubu, ktorého úlohou je viesť klubové stretnutia v prípade neprítomnosti prezidenta.

Čítať ďalej...

Viceprezident pre členstvo

Ako viceprezident pre členstvo si zodpovedný za budovanie a udržiavanie stabilnej členskej základne klubu a to najmä snahou uspokojiť potreby všetkých členov. Tvoja úloha je kľúčová pre rast a úspech klubu.

Čítať ďalej...

Viceprezident pre vzťah s verejnosťou

Ako Viceprezident pre vzťah s verejnosťou si zodpovedný za udržiavanie aktívnej komunikácie so širokým okolím klubu a zdieľanie úspechov a aktivít klubov s verejnosťou. Tvoja práca napomáha klubu získať nových členov. Je dôležitou pre rast a úspech klubu.

Čítať ďalej...

Tajomník

Ako tajomník si zodpovedný za udržiavanie prehľadných a presných záznamov o aktivite klubu, členskej báze a korešpondencii s centrálou Toastmasters International a ďalšími klubmi.

Čítať ďalej...

Pokladník

Ako pokladník si zodpovedný za udržiavanie presných a prehľadných záznamov o finančnej situácii klubu a garantuješ finančnú stabilitu klubu.

Čítať ďalej...

Technický vedúci

Ako klubový technický vedúci si zodpovedný za údržbu a bezporuchový chod klubového majetku a techniky. Zabezpečuješ rozloženie miestnosti a vítanie členov a hostí pred každým stretnutím.

Čítať ďalej...