Zobr. počet 
Názov Počet návštev
To, čo sa chcem spýtať tu nie je 1820
Je možné odísť skôr ako po skončení stretnutia? 1997
Čo ak nemôžem prísť načas? T.j. viem, že budem meškať (ako divák, ako rečník, ako ten, čo má rolu) 1790
Som členom, ale ešte nemám manuál - môžem mať reč? 2434
Ako záväzné je to, čo je v manuáli? 2478
Čo ak som sa prihlásil ako rečník, ale nepripravil som sa? 2533
Môžem vystúpiť s pripravenou rečou, aj keď som sa vopred neprihlásil? 2139
Aké témy su odporúčané (alebo neodporúčané) pre rečníkov? 3966
Sú nejaké odporúčania a obmedzenia na používaný jazyk a štýl vystúpenia? 2182
Musím niečo hovoriť, ak nechcem? 2855
Môžem mať nejakú rolu aj keď nie som členom? 2383
Môžem ku vám chodiť ako divák, aj keď nechcem byť členom? 2989
Kto všetko môže prísť ako hosť? 2789
Veľmi sa mi páčila reč, ktorú som počul. Existuje nejaký záznam, kde si ju môžem pozrieť (príp. aspoň prečítať) ešte raz? 1938
To, čo ten rečník hovoril, nemalo hlavu ani pätu - neviete s tým niečo urobiť aby sa to dalo počúvať? 2420
Je možné diskutovať s rečníkom o tom čo hovoril? 2279
Môžem pokračovať v začatom manuále, ak som medzičasom prerušil člentvo v klube? 1835
Čo ak vykonávam nejakú rolu a zbabrem to? 2546
Môžem mať rolu ako strážca jazyka, aj keď nemám príslušné vzdelanie? 2107
Existuje záznam, čo som kedy na ktorom stretnutí robil? 2293
Čo ak som mal rolu, ale nikto to nehodnotil? A chcem, aby to bolo zahrnuté do Leadership manuálu? 1958

Podkategórie