Zobr. počet 
Názov Počet návštev
To, čo sa chcem spýtať tu nie je 1770
Je možné odísť skôr ako po skončení stretnutia? 1946
Čo ak nemôžem prísť načas? T.j. viem, že budem meškať (ako divák, ako rečník, ako ten, čo má rolu) 1752
Som členom, ale ešte nemám manuál - môžem mať reč? 2358
Ako záväzné je to, čo je v manuáli? 2402
Čo ak som sa prihlásil ako rečník, ale nepripravil som sa? 2464
Môžem vystúpiť s pripravenou rečou, aj keď som sa vopred neprihlásil? 2067
Aké témy su odporúčané (alebo neodporúčané) pre rečníkov? 3882
Sú nejaké odporúčania a obmedzenia na používaný jazyk a štýl vystúpenia? 2117
Musím niečo hovoriť, ak nechcem? 2778
Môžem mať nejakú rolu aj keď nie som členom? 2315
Môžem ku vám chodiť ako divák, aj keď nechcem byť členom? 2907
Kto všetko môže prísť ako hosť? 2708
Veľmi sa mi páčila reč, ktorú som počul. Existuje nejaký záznam, kde si ju môžem pozrieť (príp. aspoň prečítať) ešte raz? 1866
To, čo ten rečník hovoril, nemalo hlavu ani pätu - neviete s tým niečo urobiť aby sa to dalo počúvať? 2344
Je možné diskutovať s rečníkom o tom čo hovoril? 2213
Môžem pokračovať v začatom manuále, ak som medzičasom prerušil člentvo v klube? 1767
Čo ak vykonávam nejakú rolu a zbabrem to? 2471
Môžem mať rolu ako strážca jazyka, aj keď nemám príslušné vzdelanie? 2036
Existuje záznam, čo som kedy na ktorom stretnutí robil? 2226
Čo ak som mal rolu, ale nikto to nehodnotil? A chcem, aby to bolo zahrnuté do Leadership manuálu? 1900

Podkategórie