Moderátor večera

Skvelý hostiteľ a uvádzač!

Hlavnou úlohou moderátora večera je byť skvelým hostiteľom a viesť celý program, rovnako ako uvádzať jednotlivých účastníkov. Ak moderátor nevykonáva svoju úlohu poriadne, celé stretnutie môže môže skončiť fiaskom. Z týchto dôvodov je táto úloha obvykle priradená členovi až potom ako sa dôkladne zoznámi s klubom a jeho zvyklosťami.

Účastníci by mali byť uvedení spôsobom, ktorý zaujme publikum a motivuje každého, aby počúval. Moderátor vytvára atmosféru záujmu, očakávania a vnímania.

Čítať ďalej...

Pripravený rečník

Ukáž silu svojich slov!

Väčšia časť každého stretnutia je obvykle venovaná aspoň trom pripraveným rečníkom. Ich prednesy sú pripravené na základe odporúčaní projektov z manuálu „Zručný rečník“ alebo niektorého zo série Pokročilých manuálov.

Obvykle prednes trvá 5-7 minút, v prípade pokročilých manuálov to ale môže byť i dlhšie v závislosti od projektu.

Čítať ďalej...

Zaujímavé slovo

Pomôž lepšie spoznať náš jazyk!

Vyber a predstav slovo, ktoré ostatní nepoznajú, alebo možno poznajú, ale nepoužívajú správne. Pomôž rozšíriť slovnú zásobu. Zabav a pouč publikum.

Ak patríš medzi nové tváre na stretnutí Toastmasters a cítiš neistotu z hovorenia pred publikom, tento krátky a cenný príspevok je dobrým začiatkom pri budovaní Tvojho sebavedomia.

Čítať ďalej...

Zberateľ slovnej vaty

Pomôž účastníkom zbaviť sa zbytočností v prejave.

Úlohou zberateľa slovnej vaty je počas stretnutia zaznamenávať použitie zbytočných slov, rušivých zvukov a páuz. Zbytočné slová môžu byť napríklad: „takže“, „teda“, „akože“, „proste“, ...; rušivé zvuky sú napríklad „um”, „em“, „am“, ... Nezabudni zaznamenať i opakovania toho istého slova alebo spojenia slov: „ja, ja“, „to znamená, to znamená“.

Čítať ďalej...

Hodnotiteľ prejavu

Motivuj hodnotením!

Ľudia sa stávajú členmi klubu Toastmasters aby vylepšili svoje komunikačné a vodcovské zručnosti. Tieto schopnosti zlepšujú prostredníctvom spätnej väzby. Členovia si pripravujú svoje prednesy na základe projektov v manuále „Zručný rečník“ alebo vykonávajú vodcovské úlohy podľa projektov manuálu „Zručný vodca“. Aj Teba môže iný člen požiadať o poskytnutie spätnej väzby rečníkovi či vodcovi. Okrem slovného hodnotenia budeš tohto člena hodnotiť i písomne podľa kritérií manuálu.

Čítať ďalej...

Súhrnný hodnotiteľ

Zlepšuje systém sledovaním priebehu stretnutia.

Súhrnný hodnotiteľ je presne to, čo človeka napadne pri tomto spojení – hodnotiteľ čohokoľvek a všetkého, čo sa udeje počas stretnutia. Je to veľká zodpovednosť, zároveň však veľká pocta. Zodpovedáš moderátorovi večera, ktorý Ťa na záver stretnutia zavolá, aby si podal svoje hodnotenie. Po ňom mu odovzdáš slovo späť.

Čítať ďalej...

Jazykový korektor

Ochranca našej rodnej reči.

Byť jazykovým korektorom je výborným tréningom Tvojich načúvacích schopností. Tvojou úlohou je sledovať a zhodnotiť používanie slovenčiny počas stretnutia.

Čítať ďalej...

Improvizačný rečník

Výrečný i bez prípravy

Drvivá väčšina nášho bežného denného rečnenia - jednoduchá konverzácia - je improvizovaná. Napriek tomu pre mnohých ľudí Improvizácie (TABLE TOPICS™) patria medzi najväčšie výzvy na stretnutí Toastmasters.

Improvizácie sú nástrojom dlhoročnej tradície Toastmasters - aby každý účastník stretnutia mal možnosť prednesu. Tradícia je však iba menej významným dôvodom, prečo sú Improvizácie súčasťou vzdelávania Toastmasters. Tým hlavným je ich prínos v podobe trénovania schopnosti organizovať svoje myšlienky rýchlo a dokázať bez prípravy čeliť nečakaným otázkam či témam.

Čítať ďalej...

Tip dňa

Inšpiruj, vyzvi a motivuj!

Myšlienka alebo inšpirujúci citát je vítanou príležitosťou ovplyvniť tón klubového stretnutia. 
Ak patríš medzi nové tváre na stretnutí Toastmasters a cítiš neistotu z hovorenia pred publikom, tento krátky a cenný príspevok je dobrým začiatkom pri budovaní Tvojho sebavedomia.

Čítať ďalej...

Časomerač

Máš toľko času?
Moderátor večera Ťa môže vyzvať, aby si vysvetlil pravidlá merania času na stretnutí. Jednou z lekcií pri tréningu rečníckych schopností je dodržať časový limit. Časomerač je zodpovedný za sledovanie a dodržiavanie plánovaného času.

Každá časť stretnutia má pevne stanovený začiatok a koniec. Mal by si byť schopný svoje zodpovednosti zrozumiteľne vysvetliť klubu. Tento tréning je výbornou príležitosťou trénovať si zadávanie úloh a príkazov – niečo, čo robíme praktický každý deň.

Čítať ďalej...

Moderátor improvizácií

Nepredvídateľný učiteľ

Program Toastmasters sa snaží udržať tradíciu, aby každý zúčastnený člen klubu vystúpil na stretnutí na pódium. Blok improvizácií je práve tou časťou stretnutia, ktorá pomáha zabezpečiť tento zvyk.

Cieľom tohto bloku je umožniť členom „myslieť postojačky“ a zároveň aspoň minútu hovoriť. Moderátor improvizácií pripravuje a zadáva témy jednotlivých prednesov, v tomto smere sa originalite medze nekladú. Každý improvizátor dostane jednu tému alebo si náhodne vyberie z ponúknutých.

Čítať ďalej...