Toast. Tri dôvody pre Ďakujem.

Ľuboš Bahorec 10 rokov Toastmasters

Reč na počesť 10. výročia Toastmasters na Slovensku. O krídlach i možnosti zlyhať bez ujmy…

 

O Ľubošovi


Muž a otec. Prirodzený líder. Stále sa učiaci, objavujúci s rešpektom a pokorou. Milujúci život, svojich blízkych a energiu peňazí. S vášňou pre hudbu, tanec, bicyklovanie a korčuľovanie. Najnovšie aj pre rečnenie. Inak ekonóm, detailista, extrovert. Aktuálne sediaci za počítačom digitalizujúc geofyzikálne merania.

Prečo je členom Toastmasters. Baví ho príprava, trénovanie a samotné rečnenie.
Výzvy: odovzdanie jasnej myšlienky, nadchnutie publika, motivácia a vedenie.