Viceprezident pre eventy

 
Organizátor udalostí a akcií v klube i mimo neho
 
Ako Viceprezident pre eventy si zodpovedný za úspešný priebeh udalostí a akcií ako súťaže, večierky a podobne.
Zodpovednosti:
  •  plánovať a organizovať udalosti a akcie
  •  nájsť vhodných ľudí do tímu na organizáciu udalostí a akcií
  •  delegovať zodpovednosti a riadiť tím ľudí organizujúcich udalosť
  •  kontrolovať a riadiť priebeh príprav a realizácie udalostí