Zuzana Šuplatová: Klub tvoria členovia

Úloha pozície Vice Prezidenta pre členstvo má viacero fáz: od zoznámenia sa s hosťami, ktorí zavítali do klubu po prvý raz, cez následnú komunikáciu s nimi až po ich registráciu ako člena.V prvej fáze je dôležité kvalitne sa o hosťa „postarať“. Prirovnala by som to k situácii, keď ako majiteľ malého obchodíku zbadáte prichádzajúceho, z ktorého chcete mať potenciálneho klienta.
Znamená to:

• uvítať ho na stretnutí, predstaviť koncept

• vysvetliť, ako funguje priebeh stretnutia

• zaujímať sa o to, čo ho sem priviedlo, aké má očakávania, aké má potreby

• objasniť mu, aký je rozdiel medzi nečlenom a členom, a ako funguje členstvo

• po stretnutí získať od neho spätnú väzbu

• dohodnúť si s ním ďalšie krokybr>


V ďalšej fáze je to o spôsobe komunikácie, prevažne prostredníctvom emailov. Hostia sú zaevidovaní do zoznamu kontaktov. Tiež sú zaradení do mailového distribučného zoznamu, aby tak mohli dostávať všetky potrebné informácie o dátumoch a miestach stretnutí klubu.

V prípade záujmu o členstvo dostávajú ďalšie podrobné informácie o tom, ako na to. Následne, ak sa rozhodnú členmi stať, tak:

• sú zaregistrovaní na stránke Toastmasters international
• sú zaregistrovaní v systéme EasySpeak
• dostanú prístupy do členskej sekcie na stránke Slovenskí Toastmasters, kde môžu nájsť napríklad slovenské preklady dvoch základných manuálov a množstvo ďalších užitočných materiálov
• sú preradení do mailového distribučného zoznamu „členovia“


Úlohou VP pre členstvo je zabezpečiť „konverziu“ hosťa prichádzajúceho na stretnutie na člena. Klub tvoria členovia. Ak nebudú členovia, nebude klub. A čo je pre to potrebné spraviť?

Opäť prirovnám k obchodíku:

• Po prvé, ukázať zákazníkovi produkty: predstaviť hosťovi koncept Toastmasters.
• Ďalej, nechať ho aby si ich ohmatal: naživo mu ukázať stretnutie, ideálne ho aj zapojiť, napríklad účasťou na improvizáciách.
• Pýtať sa ho, čo potrebuje vyriešiť? Napríklad chce riešiť strach z vystupovania pred ľuďmi.
• Odpovedať na všetky jeho otázky
• Informovať ho o detailoch produktu - o výhodách členstva, ako sa dá získať, aká je cena.

V skratke je táto úloha o zabezpečení toho, aby hosť a neskôr prípadný záujemca o členstvo vedel, o čom Toastmasters a klub SKTM je, ako funguje, ako mu môže pomôcť s tým, čo momentálne rieši. Aby osobne zistil, aká je atmosféra na stretnutiach. Aby dostal všetky potrebné informácie a mohol sa „v kľude“ rozhodnúť, či sa členom stane, alebo nie.
Prostredníctvom úlohy viceprezidenta pre členstvo som sa naučila:

• zmierniť svoj strach z oslovovania neznámych ľudí
• komunikovať s nimi tak, aby mali pocit že sú na správnom mieste
• klásť vhodné otázky
• aktívne počúvať a vnímať
• lepšie sa vyjadrovať cez emaily
• väčšej miere systematickosti a presnosti (pri evidencii, registrácii)


Túto úlohu by som odporučila tým, ktorí chcú pracovať na vylepšení niektorých z vyššieuvedených vlastností. Okrem toho môžu získať aj prehľad o jednotlivých členoch. Tiež sa naučia orientovať sa v EasySpeaku, aplikáciou na distribúciu emailov, na stránke Toastmasters International. Odporučila by som ju tiež osobám, ktoré majú radi evidenciu, štruktúru, databázy a ktorí radi pracujú s dátami.

Ako člen vedenia som získala možnosť aktívne sa spolupodieľať na rozhodovaní o dianí a smerovaní klubu. Tiež som spoznala skvelý tím ľudí, ktorí si aktívne vymieňajú nápady a skúsenosti. Uvedomila som si, že napriek tomu, že každý z členov vedenia má svoje určité prednosti a na niečom potrebuje pracovať viac, spoločnou, tímovou prácou si vieme pomôcť dosahovať ciele. V neposlednom rade som sa inšpirovala – otvorili sa pre mňa brány do sveta medzinárodného sveta Toastmasters.
 

O Zuzane

Pracuje v medzinárodnom korporáte, kde sa denne "zabáva" overovaním správnosti dátových tokov a reportingom. Po večeroch a víkendoch sa venuje kreatívnym činnostiam v domácnosti, ako je napríklad umývanie riadu, žehlenie či kontrola domácich úloh svojich dvoch ratolestí. Zostávajúci "voľný čas" vypĺňa cvičením jógy, plávaním, počúvaním audiokníh, rôznymi sebarozvojovými aktivitami a návštevami stretnutí klubov Toastmasters. V klube Slovenskí Toastmasters zastáva funkciu Vice Prezidenta pre členstvo pre obdobie 2017/2018.