Andrej Mažáry: Najlepší rečnícky klub v štáte ticha

Andrej Mažáry: Najlepší rečnícky klub v štáte ticha

Hodnotný rozhovor s jedným zo zakladateľov klubu Slovenskí Toastmasters a stále veľmi aktívnym členom Andrejom.

Web o pozitívnych stránkach Slovenska uverejnil rozhovor, kde sa sa môžeš dočítať aj toto:

“Za čas strávený s Toastmasters som zistil, že na Slovensku je veľmi veľa šikovných ľudí. A nielen mladých! Veľmi často však majú jeden problém. Nevnímajú vlastný potenciál a nevedia predať a odprezentovať samých seba. Nespočíva všetko len v sebavedomí, je to aj o komunikácii.

Mali sme niekoľko členov, ktorým sme veľmi pomohli v progrese ich biznisu. Mali produkt, mali službu, ale často neboli tvárou vlastného produktu. Báli sa a nevedeli, ako na to. Verím, že práve Toastmasters môže byť jedným z prostriedkov, ako naozaj dosiahnuť zmenu – ako v prezentovaní jednotlivcov, tak Slovenska ako takého.”

Andrej Mažáry: Najlepší rečnícky klub v štáte ticha