Držanie tela a web kamera: vystrite sa a stiahnite lopatky k sebe

Držanie tela a web kamera: vystrite sa a stiahnite lopatky k sebe

Nedávno som prekladal manuál na online stretnutia Toastmasters, v ktorom bolo aj niekoľko užitočných odporúčaní na vystupovanie pred web kamerou. Vybral som tri, ktoré som považoval za najdôležitejšie v oblasti mimojazykových prostriedkov. Tu je prvé z nich, zvyšným dvom sa budem venovať v ďalších článkoch.


I. Držanie tela


Na webkamere nám vidno len hornú časť tela a preto má jej poloha výrazný vplyv na to, ako pôsobíme.


Postavte sa vzpriamene, stiahnite lopatky k sebe a dole a vojdite rozhodným krokom do miestnosti. Využívam to pri každej príležitosti a vo väčšine prípadov uspejem. Dokonca aj keď za dverami očakávam kritiku, snažím sa vojsť sebavedomo. Chybu tým nenapravím, ale aspoň dôstojne prijmem zodpovednosť.

Keď som v rámci manuálu Competitive Communicator plnil projekt zameraný na reč tela (effective body language), využil som Ted Talk sociálnej psychologičky Amy Cuddy o tom, ako reč tela vplýva na naše pocity.

Zvieratá dávajú najavo svoju dominanciu roztiahnutím tela, „zaberú viac priestoru, otvárajú sa“, hovorí Amy. Dobrý príklad je napríklad had - kobra, ktorá pred útokom roztiahne rebrá.„Ľudia sa tiež rozťahujú, keď majú pocit moci,“ povedala.


 

Vzpriamený postoj a stiahnutie lopatiek automaticky naše telo „otvára“ a robí nás väčšími a sebavedomejšími. „Keď sa cítime bezmocní, robíme presný opak: uzatvárame sa, prekrížime ramená na hrudi a uchopíme si plecia, zmenšujeme sa,“ dodala.


Amy takisto hovorí, že zaujatím „víťaznej“ polohy sa tak aj naozaj začneme cítiť. Súvisí to s prúdením hormónov. U dominantných ľudí má prevahu testosterón, u bojazlivých zase kortizol, ktorý telo vylučuje v stresových situáciách.


Hovorí sa, že pred vstupom na pódium by sa mal rečník vystrieť a zhlboka sa nadýchnuť. Keď sa vystrieme, zväčší sa priestor v hrudníku a pľúca môžu prijať viac kyslíka. Aktivujeme tým aj nádychové svaly. Kyslík je potrebný na činnosť všetkých buniek vrátane mozgu – ten spotrebuje až 20 percent kyslíka. Odrazu môže lepšie fungovať a spomenie si na text reči.


Posledných niekoľko týždňov na stretnutia nevchádzame, ale sa na ne pripájame prostredníctvom aplikácie Zoom. Na obrazovke počítača je správne držanie tela takisto dôležité a „dominantná pozícia“ vynikne. Nedá sa však efektívne doplniť gestami, prípadne zmenou postoja tak, ako pri živom vystúpení.


 

Zaujatím správnej polohy sa rečník zväčší, podobne, ako tá kobra pred útokom. Jeho cieľ je samozrejme odlišný. Určite však chce tiež pôsobiť presvedčivo. Stačí na to dodržať niekoľko základných pravidiel pri sedení. Stehná tvoria s predkolením 90 stupňový uhol, chrbát je vystretý, lopatky stiahnuté k sebe a dole. Pohľad smeruje vpred, s čím súvisí aj nastavenie web kamery. Umiestnite si ju do takej výšky, aby ste do nej pozerali prirodzene a nemuseli skláňať zrak a ani ju hľadať niekde vo výške. Vaša tvár by mala byť v strednej časti obrazovky a vrch hlavy sa jemne „dotýka“ hornej časti.


Správne držanie tela sa dá ovplyvniť aj pomocou pravidelného pohybu a cvičenia. Tejto téme sa budem venovať v blízkej budúcnosti.


Erik Rédli