Pokladník

Účtovníctvo a finančné výkazy

Ako pokladník si zodpovedný za udržiavanie presných a prehľadných záznamov o finančnej situácii klubu a garantuješ finančnú stabilitu klubu.

Jeho zodpovednosti mimo klubu sú:

 • Pripravovať návrh rozpočtu klubu a prezentovať ho vedeniu najneskôr 1 mesiac po zvolení nového vedenia
 • Vybaviť nové vzorové podpisy v banke
 • Pripraviť a zozbierať členské poplatky najneskôr do 15. Augusta  / 15. Februára
 • Poslať členské poplatky na centrálu Toastmasters International najneskôr  do 1. Októbra / 1. Apríla a spolu s viceprezidentom pre členstvo sa snaž skontaktovať členov, ktorí nezaplatili
 • Platiť načas účty
 • Udržiavať záznamy o finančných transakciách klubu
 • Štvrťročne prezentovať finančné výkazy
 • Poskytnúť prístup k účtom klubu auditorovi
 • Aktívne sa zúčastňovať stretnutí vedenia klubu
 • Navštevovať oblastné tréningy pre zástupcov klubu.
 • Zabezpečiť svoju náhradu v prípade, že sa nemôže zúčastniť stretnutia
 • Pripraviť svojho následníka

Na stretnutiach klubu je jeho zodpovednosť:

 • Zbierať nové prihlášky za členov klubu a členské poplatky
 • Komunikovať termíny okolo členských poplatkov a vysvetľovať štruktúru členského
 • Pozdraviť členov a hostí