Tajomník

Udržiavanie záznamov a dokumentov.

Ako tajomník si zodpovedný za udržiavanie prehľadných a presných záznamov o aktivite klubu, členskej báze a korešpondencii s centrálou Toastmasters International a ďalšími klubmi.
Tvoje zodpovednosti mimo klubu sú:

  • V spolupráci s pokladníkom udržiavať aktuálnu evidenciu členov
  • Oznamovať zmeny vo vedení klubu najneskôr 10 dní po voľbách
  • Zabezpečovať všeobecnú korešpondenciu klubu
  • Udržiavať klubové listiny a dokumenty
  • Aktívne sa zúčastňovať stretnutí vedenia klubu
  • Navštevovať oblastné tréningy pre zástupcov klubu.
  • Zabezpečiť svoju náhradu v prípade, že sa nemôže zúčastniť stretnutia
  • Pripraviť svojho následníka

Na stretnutiach klubu je Tvojou zodpovednosťou:

  • Zaznamenávať poznámky zo stretnutia
  • Pozdraviť hostí a členov