Technický vedúci

Strážca klubového majetku

Ako klubový technický vedúci si zodpovedný za údržbu a bezporuchový chod klubového majetku a techniky. Zabezpečuješ rozloženie miestnosti a vítanie členov a hostí pred každým stretnutím.

Tvoje zodpovednosti mimo klubu sú:

 • Zabezpečiť miesto a čas stretnutia
 • Udržiavať klubové zariadenie vo funkčnom stave a vždy po stretnutí preveriť potrebné doplnky
 • Aktívne sa zúčastňovať stretnutí vedenia klubu
 • Navštevovať oblastné tréningy pre zástupcov klubu.
 • Zabezpečiť svoju náhradu v prípade, že sa nemôže zúčastniť stretnutia
 • Pripraviť svojho následníka

Na stretnutiach klubu je Tvojou zodpovednosťou:

 • Pripraviť miestnosť aspoň 10 minút pred začiatkom stretnutia
 • Zabezpečiť prístup na pódium, zobraziť vlajku klubu, nachystať hodnotiace formuláre a hlasovacie lístky, vyložiť vzdelávacie materiály a menovky
 • Pozdraviť hostí a členov a zabezpečiť usadenie hostí medzi členmi
 • Zabezpečiť včasný začiatok stretnutia
 • Zbierať hlasy a spätné väzby pre účastníkov