Viceprezident pre členstvo

Budovanie a udržiavanie členskej bázy klubu

Ako viceprezident pre členstvo si zodpovedný za budovanie a udržiavanie stabilnej členskej základne klubu a to najmä snahou uspokojiť potreby všetkých členov. Tvoja úloha je kľúčová pre rast a úspech klubu.

Jeho zodpovednosti mimo klubu sú:

 • Viesť aktivity smerujúce k zvýšeniu členskej bázy. Snažiť sa získať aspoň jedného nového člena mesačne a snažiť sa udržať členskú bázu aspoň 20 členov. Reprezentovať klub a viesť aspoň 2 formálne projekty zamerané na nábor nových členov ročne
 • Získavať a udržiavať kontakt s hosťami, zabezpečiť registráciu nových členov a dochádzku existujúcich
 • Vysvetľovať vzdelávací program Toastmasters všetkým perspektívnym členom, motivovať ich stať sa členom a zároveň prijímať prihlášky, zbierať členské poplatky a odovzdávať ich Pokladníkovi
 • Aktívne sa zúčastňovať stretnutí vedenia klubu
 • Zúčastňovať sa na regionálnych konciloch a volí zástupcov klubu na medzinárodných stretnutiach
 • Navštevovať oblastné tréningy pre zástupcov klubu.
 • Zabezpečiť svoju náhradu v prípade, že sa nemôže zúčastniť stretnutia
 • Pripraviť svojho následníka

Na stretnutiach klubu je jeho zodpovednosť:

 • Privítať hostí a požiadať i o vyplnenie dotazníka pre hosťa
 • Sledovať stav členskej bázy, vítať nových členov, prezentovať kampane na nábor nových členov
 • V spolupráci s prezidentom a viceprezidentom pre vzdelávanie zabezpečiť formálne uvedenie nového člena do klubu
 • Pomáhať vyplniť prihlášky záujemcom o členstvo
 • Pravidelne komunikovať s ostatnými členmi a zisťovať ich problémy a prípadné otázky