Viceprezident pre vzťah s verejnosťou

Ako Viceprezident pre vzťah s verejnosťou si zodpovedný za udržiavanie aktívnej komunikácie so širokým okolím klubu a zdieľanie úspechov a aktivít klubov s verejnosťou. Tvoja práca napomáha klubu získať nových členov. Je dôležitou pre rast a úspech klubu.

Tvoje zodpovednosti mimo klubu sú:

 • Propagovať klub v lokálnych médiách
 • Pripravovať a distribuovať klubový časopis (mesačník)
 • Podporovať programy na získanie nových členov
 • Navštevovať rôzne akcie a aktivity Toastmasters klubov okolí
 • Zúčastňovať sa na regionálnych konciloch a voliť zástupcov klubu na medzinárodných stretnutiach
 • Aktívne sa zúčastňovať stretnutí vedenia klubu
 • Navštevovať oblastné tréningy pre zástupcov klubu.
 • Zabezpečiť svoju náhradu v prípade, že sa nemôžeš zúčastniť stretnutia
 • Pripraviť svojho následníka

Na stretnutiach klubu je Tvoja zodpovednosť:

 • Ohlasovať nadchádzajúce aktivity a akcie Toastmasters
 • Žiadať členov o príspevok do časopisu
 • Pozdraviť členov a hostí