Prečo sa stať členom?

,,Aby si sa stal šikovnejším a obľúbenejším človekom."

Šikovnejší znamená:

 • krajšie rozprávať - naučíš sa rečniť bez zbytočných pazvukov (eeee, hmmmm, aaa,...), prázdnych slov (zbytočne opakované slová proste, takže, v podstate...), ktoré oberajú rečníka o autoritu a zaujímavosť tým, že zhoršujú počúvateľnosť prejavu
 • pôsobiť príjemne a primerane sebavedomo – vďaka správnemu postoju, pohybu, gestám, očnému kontaktu s ľudmi v publiku
 • efektívne odovzdať svoje myšlienky, zámery. Je veľmi dôležité rozprávať málo s jasnou štruktúrou a k veci. Možno poznáš ľudí, ktorí sa neboja rozprávať pred publikom a veľa. No prínos a odkaz pre publikum je minimálny.
 • lepšie používať svoj hlas – dynamiku, silu, zrozumiteľnosť. Nielen na nudnú monotónnosť ťa určite upozorníme.
 • vedieť načúvať - počúvať preto, aby si pochopil, nie preto, aby si reagoval. Všimni si koľko ľudí v skutočnosti počúva len aby reagovali a vlatne nezachytili, čo človek povedal.
 • vedieť presviedčať, motivovať, zabávať
 • lepšie zameriavať pozornosť pri počúvaní. Všímať si a počuť viac ako si bol zvyknutý.
 • Elegantne používať pomôcky, napr. prezentácie pomocou počítača a projektora, písanie na tabuľu
 • Organizovať stretnutia, akcie
 • Viesť a moderovať stretnutia
 • Viesť ľudí v tíme, rozdeľovať úlohy, spolupracovať
 • Primerane si veriť, lebo po nejakom čase si vyskúšaš rôzne úlohy a overíš si čo dokážeš. Niekedy môžeš byť aj prekvapený (pozitívne aj negatívne).
 • Lepšie poznať sám seba, svoje silné aj slabšie stránky lebo sa ocitneš, ak si aktívny, v rôznych situáciách. Rečník, improvizátor, hodnotiteľ, organizátor, moderátor, .... dokonca aj predajca. Ak budeš mať zodpovednosť za prijímanie nových členov a budeš chcieť aby sa navštevníci sa stali členmi.

Obľúbenejší znamená:

Všetko vyššie pod pojmom „Šikovnejší“ z teba dokáže urobiť človeka, s ktorým je príjemné sa rozprávať aj spolupracovať. Už len zdravá sebadôvera,  schopnosť načúvať  a zrozumiteľne a jasne rozprávať urobí  človeka príťažlivejším.

Prečo by sme to pre teba chceli?

Lebo ty zasa pomôžeš nám. Spolupráca a vzájomná podpora sú kľúčové hodnoty nielen v kluboch Toastmasters, ale všade. Len nie veľa ľudí si to uvedomuje. Až dobrovoľnou spoluprácou ľudí, ktorí to robia radi, vznikajú obrovské veci,  radosť, sebarealizácia.
Iba brať a nedávať, či dávať málo, je nastavenie mysle, ktorým v skutočnosti človek okráda sám seba.

A keď bude takto šikovných a obľúbených ľudí veľa, život na Slovensku bude lepší.

Vedieť priateľsky komunikovať, spolupracovať,  vedieť povedať odporúčania a zniesť kritiku (spätnú väzbu)  sú kľúčové pre lepšiu kvalitu života každého človeka.

Ako sa stať členom

1

Kontaktuj nás

2

Stretnutie

3

Registrácia

4

Aktívný člen