Slovenskí Toastmasters je najlepší klub na svete v roku 2016

Slovenskí Toastmasters je najlepší klub na svete v roku 2016

Náš klub Slovenskí Toastmasters sa stal najlepším klubom sveta v počte získaných certifikátov za jeden rok. Získali sme ich 82 za Toastmasters rok od 1.júla 2015 do 30. júna 2016.

A nielen to. Počtom certifikátov sme prekonali víťazné kluby za niekoľko posledných rokov!

Na svete je viac ako 15000 klubov Toastmasters s viac ako 345000 členmi.

Čo to znamená?

Máme aktívnych členov, ktorí to boli schopný zorganizovať, urobiť veľa prejavov, či iných rolí a úloh za ktoré získali certifikáty.

Naši najaktívnejší členovia sa stali najaktívnejšími v rámci celého Toastmasters District 95

v roku 2015/2016. District 95 má 277 klubov a takmer 7000 členov v nich. Do District 95 patria: Slovensko, Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Fínsko, Dánsko, Švédsko, Nórsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Ukrajina.

Kto do toho dal najviac?

Andrej Mažáry, viceprezident pre vzdelávanie.

Bol lídrom, ktorý si tento cieľ stanovil a aj ho s pomocou mnohých členov dosiahol.

Dokázal nielen motivovať ľudí no aj im pomôcť v ich raste. Na úspechu sa podieľalo 35 členov, ktorí získali certifikáty.

Andrej sám získal 6 certifikátov a odrečnil 26 prejavov za rok.

Ďalšími najaktívnejšími v TOP 25 sú:

Miroslav Ort a Matej Trnavský získali po 6 certifikátov a spravili po 36 prejavov za rok.

Petra Pálfyová získala 5 certifikátov a rečnila 25 krát.

Radoslav Šrámek získal 4 certifikáty a rečnil s 30 prejavmi.

Jana Branišová získala 4 certifikáty a mala 14 prejavov.

Silvio Michal získal 4 certifikáty a mal 12 prejavov.

Samozrejme vďaka patrí všetkým, ktorí pracovali v klube a podporovali ostatných vykonávaním úloh, dávaním spätných väzieb, či tvorením príjemnej a podpornej atmosféry na stretnutiach.
Ďakujeme všetkým členom. Aj bývalým, za ich prácu a podporu súčasných členov.