Časté otázky - FAQ

1. Čo je Toastmasters?

Toastmasters International je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá učí svojich členov rečníctvu a vodcovským schopnostiam prostredníctvom celosvetovej siete klubov.  Od roku 1924 pomáha ľuďom z najrôznejšieho prostredia stať sa sebavedomými rečníkmi a lídrami. Toastmasters ponúka odskúšaný a zábavný spôsob, ako sa zlepšiť v komunikácii. Pre viac informácií o misii a histórii organizácie navštív webovú stránku TOASMASTERS INTERNATIONAL.

2. Odkiaľ pochádza slovo “Toastmasters“?

Pôvodný význam slova popisuje niekoho, kto prednáša prípitok (“toast“), postojačky, s pohárom v ruke, napríklad na svadobnej oslave.

3. Čím sa odlišuje klub Slovenskí Toastmasters od iných Toastmasters klubov?

Sme najstarším klubom na Slovensku, kde sa hovorí  slovensky. Členmi klubu boli postupne stovky spokojných členov. Stretnutia nášho klubu prebiehajú v slovenskom jazyku. Zároveň sa naši členovia úspešne zúčastňujú aj medzinárodných podujatí Toastmasters. Máme členov, ktorí sú členmi klubu mnoho rokov, zároveň však  často vítame nových členov či hostí. Preto budeš v dobrej spoločnosti, aj keď s rečníctvom nemáš žiadne skúsenosti. Každý klub na Slovensku má vlastnú identitu, dynamiku, či tradície, ktoré získava vďaka svojim členom a ich nasadeniu.  Na našej stránke nájdeš odkazy na ostatné slovenské kluby.

4. Čo môžem získať z Toastmasters?

Nato, aby si mal prospech z členstva v klube, nemusíš mať ambíciu byť profesionálnym rečníkom. Mnohí členovia sa chcú zlepšiť v každodennej komunikácii, zvládnuť pracovný pohovor, presvedčiť svoje okolie o podnikateľskom nápade.  Schopnosti a zručnosti získané v našom klube ti pomôžu zvládnuť podobné situácie. Okrem rečníckych schopností si môžeš v bezpečnom, príjemnom a  podpornom prostredí vyskúšať aj svoje líderské schopnosti.

5. Ako funguje vzdelávací program Toastmasters?

Vzdelávací program Toastmasters sa nazýva Pathways (“Cesty“). Jedná sa o program, v ktorom si člen môže vybrať jednu z jedenástich “ciest“, medzi ktoré patria napríklad Prezentačné majstrovstvo, Dynamické vodcovstvo či Efektívny koučing. Akonáhle sa staneš členom, získaš prístup k e-learningovej platforme, na ktorej si jednu (alebo viacero) ciest zvolíš. Dôležitou súčasťou zvolenej cesty je prednes rečí, určený e-learningovou platformou, a to práve na  stretnutiach klubu.

6. Môžem sa zúčastniť stretnutia klubu ako hosť?

Veľmi radi ťa uvítame na našom klubovom stretnutí. V prípade akýchkoľvek otázok nám prosím napíš, prípadne na stretnutí ti otázky rád zodpovie ktorýkoľvek člen klubu. Stretnutie si môžeš užiť ako divák, prípadne, pokiaľ sa budeš chcieť ihneď aktívne zúčastniť, môžeš sa prihlásiť a vystúpiť v bloku improvizácii, ktorý je vždy súčasťou programu.

7. Kto môže byť členom a ako sa stanem členom?

Členom môže byť ktokoľvek, jedinou podmienkou je vek 18 rokov. Vítaný je ktokoľvek bez ohľadu na vzdelanie, vek, pohlavie, či národnosť. Pokiaľ sa ti bude stretnutie páčiť, a rozhodneš sa stať členom, oslov prosím na stretnutí ktoréhokoľvek člena, a ten ti poskytne podrobnejšie informácie. Následne ti pošleme email so všetkými potrebnými údajmi.

8. Koľko je členské a čo zato získam?

S členstvom je spojený registračný poplatok 20 Eur a následne členské 10 Eur mesačne, splatné vždy raz za polrok. Za uvedený poplatok okrem členstva v klube získaš prístup k medzinárodným e-learningovým platformám Toastmasters  a časopis Toastmasters International.

9. Môžem sa ako člen Slovenskí Toastmasters zúčastniť aj stretnutí iných klubov?

Samozrejme áno. Máme mnoho členov, ktorí sú aktívni vo viac ako jednom klube.

10. Kde a kedy sa konajú stretnutia klubu?

Stretnutia klubu sa konajú jedenkrát za týždeň, striedavo v stredu a štvrtok. Začiatok stretnutia je o 19 00 hod., je však vhodné prísť aspoň o 15 až 20 minút skôr. Obvyklým miestom stretnutia je Andersen Cafe a Bar na Rajskej ulici číslo 7 v Bratislave, výnimočne sa stretnutia konajú aj na iných miestach. Odporúčame ti sledovať náš Facebook, prípadne Instagram, kde sú vždy aktuálne informácie o mieste a čase stretnutia.

11. Nebudem môcť prísť na každé stretnutie, môžem sa aj tak stať členom?

Samozrejme áno. Účasť na stretnutí klubu je dobrovoľná. Avšak, pokiaľ chceš mať z členstva a vzdelávacieho programu Toastmasters prospech, odporúčame sa zúčastniť aspoň každého druhého stretnutia.

12. V akom jazyku sa konajú stretnutia klubu?

Stretnutia sa konajú v slovenskom jazyku. V prípade záujmu ti vieme odporučiť iné kluby v Bratislave, kde je jazykom stretnutia angličtina, či nemčina.

13. Môžete mi približne popísať, ako prebiehajú stretnutia klubu?

Stretnutie klubu otvára a uzatvára člen klubu, ktorého označujeme predsedajúci. Samotné stretnutie sa skladá z troch hlavných častí. Sú to pripravené reči, hodnotenia rečí a improvizácie.  Jednotliví členovia klubu sa pred stretnutím rozhodnú, akú úlohu na stretnutí prevezmú (napríklad rečník, hodnotiteľ, moderátor improvizácií, časomerač).  Podrobný popis jednotlivých úloh nájdeš na našej webovej stránke. Členovia a hostia počas večera povzbudzujú rečníkov potleskom, spätnou väzbou, či hlasovaním o najlepšieho rečníka. Na konci večera sú vyhlásení víťazi večera.

14. Musím začať rečniť na stretnutiach klubu ihneď potom, ako sa stanem členom klubu?

Výhodou vzdelávacieho programu Toastmasters je, že každý môže napredovať vlastným tempom a podľa vlastného uváženia. Obvykle si najskôr noví členovia vezmú jednoduchšie úlohy, ako napríklad úlohu časomerača. Následne si noví členovia začnú pripravovať prvú reč, ktorú označujeme Icebreaker (“Lámač ľadov“).

15. Je na stretnutiach nejaký dress code?

Nie je. Môžeš prísť oblečený ako chceš.

16. Nemám absolútne žiadnu skúsenosť s rečnením. Môžem sa aj tak stať členom?

Áno. Členmi nášho klubu sú ako veteráni s dlhoročnou skúsenosťou, tak aj noví rečníci, ktorí ešte iba hľadajú svoj hlas. Učíme sa od seba navzájom.