Časté otázky - FAQ

Toastmasters International je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá učí svojich členov rečníctvu a vodcovským schopnostiam prostredníctvom celosvetovej siete klubov.  Od roku 1924 pomáha ľuďom z najrôznejšieho prostredia stať sa sebavedomými rečníkmi a lídrami. Toastmasters ponúka odskúšaný a zábavný spôsob, ako sa zlepšiť v komunikácii. Pre viac informácií o misii a histórii organizácie navštív webovú stránku TOASMASTERS INTERNATIONAL.

Pôvodný význam slova popisuje niekoho, kto prednáša prípitok (“toast“), postojačky, s pohárom v ruke, napríklad na svadobnej oslave.

Sme najstarším klubom na Slovensku, kde sa hovorí  slovensky. Členmi klubu boli postupne stovky spokojných členov. Stretnutia nášho klubu prebiehajú v slovenskom jazyku. Zároveň sa naši členovia úspešne zúčastňujú aj medzinárodných podujatí Toastmasters. Máme členov, ktorí sú členmi klubu mnoho rokov, zároveň však  často vítame nových členov či hostí. Preto budeš v dobrej spoločnosti, aj keď s rečníctvom nemáš žiadne skúsenosti. Každý klub na Slovensku má vlastnú identitu, dynamiku, či tradície, ktoré získava vďaka svojim členom a ich nasadeniu.  Na našej stránke nájdeš odkazy na ostatné slovenské kluby.

Nato, aby si mal prospech z členstva v klube, nemusíš mať ambíciu byť profesionálnym rečníkom. Mnohí členovia sa chcú zlepšiť v každodennej komunikácii, zvládnuť pracovný pohovor, presvedčiť svoje okolie o podnikateľskom nápade.  Schopnosti a zručnosti získané v našom klube ti pomôžu zvládnuť podobné situácie. Okrem rečníckych schopností si môžeš v bezpečnom, príjemnom a  podpornom prostredí vyskúšať aj svoje líderské schopnosti.

Vzdelávací program Toastmasters sa nazýva Pathways (“Cesty“). Jedná sa o program, v ktorom si člen môže vybrať jednu z jedenástich “ciest“, medzi ktoré patria napríklad Prezentačné majstrovstvo, Dynamické vodcovstvo či Efektívny koučing. Akonáhle sa staneš členom, získaš prístup k e-learningovej platforme, na ktorej si jednu (alebo viacero) ciest zvolíš. Dôležitou súčasťou zvolenej cesty je prednes rečí, určený e-learningovou platformou, a to práve na  stretnutiach klubu.

Veľmi radi ťa uvítame na našom klubovom stretnutí. V prípade akýchkoľvek otázok nám prosím napíš, prípadne na stretnutí ti otázky rád zodpovie ktorýkoľvek člen klubu. Stretnutie si môžeš užiť ako divák, prípadne, pokiaľ sa budeš chcieť ihneď aktívne zúčastniť, môžeš sa prihlásiť a vystúpiť v bloku improvizácii, ktorý je vždy súčasťou programu.

Členom môže byť ktokoľvek, jedinou podmienkou je vek 18 rokov. Vítaný je ktokoľvek bez ohľadu na vzdelanie, vek, pohlavie, či národnosť. Pokiaľ sa ti bude stretnutie páčiť, a rozhodneš sa stať členom, oslov prosím na stretnutí ktoréhokoľvek člena, a ten ti poskytne podrobnejšie informácie. Následne ti pošleme email so všetkými potrebnými údajmi.

S členstvom je spojený registračný poplatok 20 Eur a následne členské 10 Eur mesačne, splatné vždy raz za polrok. Za uvedený poplatok okrem členstva v klube získaš prístup k medzinárodným e-learningovým platformám Toastmasters  a časopis Toastmasters International.

Samozrejme áno. Máme mnoho členov, ktorí sú aktívni vo viac ako jednom klube.

Stretnutia klubu sa konajú jedenkrát za týždeň, striedavo v stredu a štvrtok. Začiatok stretnutia je o 19 00 hod., je však vhodné prísť aspoň o 15 až 20 minút skôr. Obvyklým miestom stretnutia je Andersen Cafe a Bar na Rajskej ulici číslo 7 v Bratislave, výnimočne sa stretnutia konajú aj na iných miestach. Odporúčame ti sledovať náš Facebook, prípadne Instagram, kde sú vždy aktuálne informácie o mieste a čase stretnutia.

Samozrejme áno. Účasť na stretnutí klubu je dobrovoľná. Avšak, pokiaľ chceš mať z členstva a vzdelávacieho programu Toastmasters prospech, odporúčame sa zúčastniť aspoň každého druhého stretnutia.

Stretnutia sa konajú v slovenskom jazyku. V prípade záujmu ti vieme odporučiť iné kluby v Bratislave, kde je jazykom stretnutia angličtina, či nemčina.

Stretnutie klubu otvára a uzatvára člen klubu, ktorého označujeme predsedajúci. Samotné stretnutie sa skladá z troch hlavných častí. Sú to pripravené reči, hodnotenia rečí a improvizácie.  Jednotliví členovia klubu sa pred stretnutím rozhodnú, akú úlohu na stretnutí prevezmú (napríklad rečník, hodnotiteľ, moderátor improvizácií, časomerač).  Podrobný popis jednotlivých úloh nájdeš na našej webovej stránke. Členovia a hostia počas večera povzbudzujú rečníkov potleskom, spätnou väzbou, či hlasovaním o najlepšieho rečníka. Na konci večera sú vyhlásení víťazi večera.

Výhodou vzdelávacieho programu Toastmasters je, že každý môže napredovať vlastným tempom a podľa vlastného uváženia. Obvykle si najskôr noví členovia vezmú jednoduchšie úlohy, ako napríklad úlohu časomerača. Následne si noví členovia začnú pripravovať prvú reč, ktorú označujeme Icebreaker (“Lámač ľadov“).

Nie je. Môžeš prísť oblečený ako chceš.

Áno. Členmi nášho klubu sú ako veteráni s dlhoročnou skúsenosťou, tak aj noví rečníci, ktorí ešte iba hľadajú svoj hlas. Učíme sa od seba navzájom.