Naše stretnutia

Energia. Napredovanie. Vôľa sa posunúť. Základné ingrediencie našich stretnutí.

Stretávame sa pravidelne a každé stretnutie má štruktúru. Ako to v praxi vyzerá?

Stretnutie Toastmasters pozostáva zo 4 hlavných blokov:

Pripravené prejavy

Počas večera vystupujú zvyčajne 4 rečníci. Každý prejav je z ich rečníckej cesty, ktorú si vyberajú pri vstupe do klubu. Máme cesty ako: Prezentačné majstrovstvo, Efektívne koučovanie, Rozvoj líderstva, Inovatívne plánovanie…a ďalšie. Väčšina pripravených rečí má trvanie 5-7 minút. Každá cesta sa skladá z viacerých projektov. Čím dlhšie človek reční tým náročnejšie projekty zvládne. 

Hodnotenia pripravených prejavov

Každý pripravený prejav má svojho hodnotiteľa, ktorý dáva konštruktívnu a nápomocnú spätnú väzbu. Hodnotiteľ je vlastne rečníkom, ktorý prednesie svoje hodnotenie pred publikom. Získava aj on – učí sa dávať správnym spôsobom spätnú väzbu. To ako ľudia vieme aj prakticky využiť v živote. A zároveň získava aj rečník – spätná väzba je dar, ktorý nás posúva.

Improvizácie

V tomto bloku majú možnosť vystúpiť všetci odvážni prítomní. Teda aj členovia, aj hostia. Improvizácia je 1-2 minútové rečnenie na tému, ktorú sa dozvedia až na pódiu. V priebehu večera mávame 4-7 improvizátorov a každý získava spätnú väzbu, aby vedel, v čom bol dobrý, a čo môže nabudúce zlepšiť. Improvizácie nás pripravujú pohotovo reagovať v bežnom živote. Či už nás zaskočí s otázkou člen rodiny alebo šéf na porade.

Kvantitatívne hodnotenia a súhrnné hodnotenie

Každý človek, ktorý vystupoval si zaslúži svoju spätnú väzbu. A práve tú dostane v kvantitatívnom a súhrnom hodnotení. Venujeme sa oblastiam ako slovná vata, jazyková korektúra, časová dĺžka prejavu. Vďaka tomu každý človek vie opäť zapracovať tieto postrehy do tréningu svojich rečníckych zručností. Mal som čistý prejav alebo veľa nespisovných slov? Používam v reči často hm, eeeh, zakoktania? Viem rečniť v čase alebo som skončil skôr/neskôr? Kvantitatívne hodnotenia nám nastavujú zrkadlo na veci, ktoré si štandardne ako rečníci v začiatkoch nevšímame. Pomáhajú nám posúvať  úroveň nášho rečnenia.

Slovenskí Toastmasters v číslach

12

rokov na Slovensku

400+

doterajších členov

500+

stretnutí klubu

Čo hovoria naši členovia​

Toastmasters mi dal priateľov - skupinu ľudí, s ktorými sa dá komunikovať na rovnakej vlnovej dĺžke, nástroje, ktoré mi pomohli výrazne znížiť stres a strach z rozprávania na verejnosti, vagóny inšpirácie a kýble motivácie, vyššiu dávku sebadisciplíny, akcieschopnosť, motiváciu prejsť od snívania ku konkrétnym činom, možnosť zdieľať vlastné názory, postrehy, skúsenosti, vedomosti, možnosť rozširovať si obzory, vzdelávať sa, pracovať na sebe – a to pravidelne.
Zuzana Šuplatová
Člen klubu Slovenskí Toastmasters
Toastmasters mi dal v prvom rade sebadôveru vo verejnom prejave. V druhom rade mi Toastmasters dalo priateľov s ktorými sa môžeme navzájom podporovať a rásť. V treťom rade mi dal Toastmasters nový pohľad na riadenie a motivovanie ľudí. Riadenie ľudí cez štruktúru klubu a motivovanie prostredníctvom môjho prejavu.
Martin Seják
Člen klubu Slovenskí Toastmasters