Stretnutia

Stretnutie je základný element vzdelávania v Toastmasters. Tu sa deje učenie tým, že človek robí úlohy.

A tým, že robí úlohy získa:

              - Zažije sám seba v danej úlohe. Zážitok sa nedá domyslieť, lebo naše reakcie vyzerajú často inak ako si predstavujeme.
              - Vie ako sa cíti, čo s ním robí, keď stojí pred publikom  - strach, nervozita, radosť, spokojnosť,...
              - Skúsenosť ako to vyzeralo, čo vnímal (napr. veľké farebné karty časomerača si dokáže všimnúť počas prvého vystúpenia málo ľudí)

              - Zistí z vlastného zážitku a pocitov, či pomocou spätných väzieb, čo potrebuje zlepšiť, čo bolo dobré, čo mu ide prirodzene veľmi dobre.


Stretnutie znamená, že sa zíde skupina ľudí, ktorí majú pridelené úlohy alebo si na poslednú chvíľu nejakú úlohu zoberú. Táto skupina tvorí (podporné) publikum pre rečníkov. Hlavným organizátorom stretnutia je moderátor večera. Každé stretnutie moderuje iný člen klubu.

Stretnutie sa dá opísať ako malá konferencia, vedená moderátorom, na ktorej vystupujú členovia v rôznych úlohách: pripravený prednes, hodnotenie niektorého z predchádzajúcich rečníkov, kvantitatívne hodnotenie, atď....

V niektorých úlohách, ak chcú, môžu vystúpiť aj hostia. Naše stretnutia sa konajú pre približne 15-25 účastníkov. Občas viac, občas menej.

Stretnutia klubu Slovenskí Toastmasters sa konajú pravidelne každý týždeň. Stretnutie trvá asi 2 až 2,5 hodiny.

Kalendár podujatí

Príď skôr, aby si mal čas povypytovať sa čo chceš, objednať si občerstvenie, usadiť sa. 15-25 minút pred začiatkom (bežne začíname o 19:00) tam už niekto z členov bude.

Stretnutie Toastmasters pozostáva zo 4 hlavných blokov:

Pripravené prejavy

Jeden až piati členovia (podľa záujmu členov rečniť a plánovanej dĺžky stretnutia) vystúpia s projektmi z manuálu „Zručný rečník“ alebo zo série pokročilých manuálov. Obvykle vystupujú traja až štyria rečníci. Väčšina pripravených rečí má (podľa manuálov) trvanie 5 - 7 minút. Po každom vystúpení nechávame minútu aby všetci prítomní, ktorí chcú, mali možnosť napísať spätnú väzbu na dané vystúpenie – čo sa im páčilo, čo odporúčajú zlepšiť.

Hodnotenia pripravených prejavov

Každý pripravený prejav je verbálne hodnotený jedným z prítomných členov, a to vo forme konštruktívnej a nápomocnej spätnej väzby na základe vopred stanovených kritérií. Hodnotiteľ je vlastne rečníkom, ktorý prednesie svoje subjektívne hodnotenie pred publikom a hodnoteným rečníkom. Má na to 2 -3 minúty. Okrem toho každý hodnotiteľ pripraví i písomné hodnotenie.

Improvizácie

V tomto bloku majú možnosť všetci odvážni prítomní, teda členovia aj hostia, príležitosť rečniť 1- 2 minúty na tému, ktorú sa dozvedia tesne pred vystúpením alebo až po prihlásení sa a vyvolaní na vystúpenie. Väčšinou vyjde čas na 4-7 improvizátorov. Improvizácie majú svojho hodnotiteľa, ktorý dá krátku spätnú väzbu každému improvizátorovi.

Kvantitatívne hodnotenia a súhrnné hodnotenie

Blok v ktorom prezentujú svoje zistenia zberač slovnej vaty, jazykový korektor, strážca pozornosti a časomerač. Posledným hodnotiteľom je súhrnný hodnotiteľ. Ten dáva krátku spätnú väzbu každému, kto ešte hodnotený nebol – predsedajúcemu, moderátorovi, hodnotiteľom pripravených prejavov, moderátorovi a hodnotiteľovi improvizácií, zberačovi slovnej vaty, jazykovému korektorovi, strážcovi pozornosti a časomeračovi. Poradie a dĺžka blokov sa môžu meniť v závislosti od dĺžky stretnutia. Niektoré kluby organizujú kratšie stretnutia okolo hodiny či dokonca menej, niektoré sa stretávajú i na 2 a viac hodín.

Priebeh stretnutia


Stretnutie štandardne začína a končí predsedajúci stretnutia. Jeho úlohou je uvítať prítomných, povedať misiu klubu a „rozohriať“ ľudí úvodnou otázkou, na ktorú každý prítomný odpovedá. Na záver obyčajne dáva tiež otázku a ukončuje stretnutie.  
 • 19:00

  Predsedajúci - Otvára stretnutie, uvádza misiu klubu a víta hostí.
  Moderátor večera - Predstaví program a uvedie rečníkov a vysvetlí priebeh tejto časti.
  Rečník s pripraveným prejavom č. 1 vystúpenie (Minúta na písomnú spätnú väzbu)
  Rečník s pripraveným prejavom č. 2 vystúpenie (Minúta na písomnú spätnú väzbu)
  Rečník s pripraveným prejavom č. 3 vystúpenie (Minúta na písomnú spätnú väzbu)
  Rečník s pripraveným prejavom č. 4 vystúpenie (Minúta na písomnú spätnú väzbu)
  Moderátor večera - Minúta na hlasovanie o najlepšieho rečníka.
 • 19:50

  Pauza
  Čas na občerstvenie a debaty. Čas kedy si vystúpenie pripravujú hodnotitelia prejavov.
 • 20:00

  Moderátor večera Uvedie jednotlivých hodnotiteľov pre každého z rečníkov.
  Hodnotiteľ č.1- Hodnotí prednes č. 1
  Hodnotiteľ č.2- Hodnotí prednes č. 2
  Hodnotiteľ č.3- Hodnotí prednes č. 3
  Hodnotiteľ č.4- Hodnotí prednes č. 4
  Moderátor večera Minúta na hlasovanie o najlepšieho hodnotiteľa.
 • 20:15

  Moderátor večera Uvedie moderátora/-ku improvizácií a predstaví ich princíp.
  Moderátor improvizovaných prejavov Povedie blok improvizácií.
  Improvizačný rečník č.1
  Improvizačný rečníkč.2
  Improvizačný rečník č.3
  Improvizačný rečník č.4
  Moderátor večera Minúta na hlasovanie o najlepšieho improvizátora.
  Hodnotiteľ improvizácií Vyhodnotí výkon zúčastnených rečníkov
 • 20:35

  Moderátor večera Predstaví členov kvantitatívneho tímu.
  Zberateľ slovnej vaty Upozorní na prebytočné a rušivé slovné prejavy v prednesoch.
  Jazykový korektor Spätná väzba na naše jazykové znalosti.
  Strážca pozornosti Preverí našu pozornosť na stretnutí.
  Časomerač Zhodnotí našu prácu s časom.
  Moderátor večera Pozve na pódium súhrnného hodnotiteľa.
 • 20:45

  Súhrnný hodnotiteľ Komplexne zhodnotí celý priebeh večera a úlohy, ktoré ešte neboli hodnotené.
  Moderátor večera Vyhlási víťazov večera – najlepší rečník, hodnotiteľ, improvizátor.
  Predsedajúci Uzavrie stretnutie
 • 21:10

  Koniec