O našom klube

Niektorí z nás prišli, lebo sa chceli zlepšiť v rečnení pred publikom. Iní chceli získať väčšiu sebadôveru. Ďalší našli partiu ľudí, kde sa cítia dobre a dodáva im to energiu do života. Sme ľudia, ktorí sa chcú zlepšovať, sú ochotní venovať tomu námahu a pracovať na sebe. A tiež si radi navzájom pomáhame a podporujeme sa. Toto mentálne nastavenie nie je bežné. Aj preto je atmosféra v klube výnimočná. 

Vedenie klubu od 1.7.2022 do 31.6.2023

Spájame odvážnych ľudí

Spájanie

Nájsť podobne naladených ľudí, či nových priateľov býva niekedy ťažké. Klub Toastmasters je na to výborné miesto. A ešte lepšie ak si nový v cudzom meste hocikde na svete, kde je klub. Všetky kluby sa riadia rovnakými hodnotami. No naladenie ľudí je špecifické pre každý klub. Podobné sa priťahuje.

Odvaha

Odvaha prvý raz: Treba prekonať strach aj trému. Postaviť sa pred publikum. A rozprávať svoju tému, svoj pohľad.

Odvaha druhý raz: Dokázať prijať a uniesť spätnú väzbu bez zlého pocitu, či pocitu krivdy a zapracovať ju.

Toto sa opakuje znova a znova. A stále v lepšej a lepšej kvalite, lebo schopnosti človeka rastú a strach ubúda.

A niečo navyše

Slovenskí Toastmasters v číslach

2011

rok založenia klubu

400+

doterajších členov

600+

stretnutí klubu

O organizácii Toastmasters

Organizácia vyrástla z jedného klubu, ktorý založil Ralph C. Smedley 22. októbra 1924 na YMCA v Santa Ana v Kalifornii v USA. Vznikol ako súbor tried s cieľom zlepšiť komunikačné schopnosti mladých mužov pod jeho vedením.

Spoločnosť Toastmasters International bola založená 19. decembra 1932.

V priebehu svojej histórie slúžil Toastmasters viac ako štyrom miliónom ľudí a dnes organizácia slúži viac ako 280 000 členom v 144 krajinách prostredníctvom svojich viac ako 14 700 členských klubov.

Ralph C. Smedley - Zakladateľ organizácie Toastmasters

Ralph C. Smedley predstavuje Toastmasters

Čo hovoria naši členovia​

Toastmasters mi dal priateľov - skupinu ľudí, s ktorými sa dá komunikovať na rovnakej vlnovej dĺžke, nástroje, ktoré mi pomohli výrazne znížiť stres a strach z rozprávania na verejnosti, vagóny inšpirácie a kýble motivácie, vyššiu dávku sebadisciplíny, akcieschopnosť, motiváciu prejsť od snívania ku konkrétnym činom, možnosť zdieľať vlastné názory, postrehy, skúsenosti, vedomosti, možnosť rozširovať si obzory, vzdelávať sa, pracovať na sebe – a to pravidelne.
Zuzana Šuplatová
Člen klubu Slovenskí Toastmasters
Toastmasters mi dal v prvom rade sebadôveru vo verejnom prejave. V druhom rade mi Toastmasters dalo priateľov s ktorými sa môžeme navzájom podporovať a rásť. V treťom rade mi dal Toastmasters nový pohľad na riadenie a motivovanie ľudí. Riadenie ľudí cez štruktúru klubu a motivovanie prostredníctvom môjho prejavu.
Martin Seják
Člen klubu Slovenskí Toastmasters