Reportáže

Prvé online stretnutie Slovenských Toastmasters a ľudská vynaliezavosť
| |

Prvé online stretnutie Slovenských Toastmasters a ľudská vynaliezavosť

V stredu 25. marca 2020, mal náš rečnícky klub Slovenskí Toastmasters svoje prvé stretnutie v on-line priestore, prostredníctvom aplikácie Zoom. Chcem poďakovať prezidentovi klubu Ľudovi Bobulovi, že toto on-line stretnutie zorganizoval a aj ostatným, ktorí prispeli svojou účasťou a dobrými nápadmi. Hodnota kontaktu s ľuďmi – aj keď len v on-line forme – sa v poslednej dobe zvýšila možno ešte viac…